Kto chce zostać Zielonym Ambasadorem?

Zielony Ambasador to osoba zajmująca się kwestiami środowiskowymi, które negatywnie wpływają na zdrowie i dobrostan ludzi, i która aktywnie zachęca innych do zaangażowania się w pracę na rzecz ekologii i poprawy klimatu.