Polityka prywatności

Zakres zastosowania

Niniejszy opis polityki prywatności obejmuje charakter, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na stronie internetowej: www.green-angels.eu (zwanej dalej „stroną internetową”). Przedmiotowa strona internetowa jest dedykowana do projektu pt. „GREEN ANGELS – Tworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, poprawa dostępności i zwiększenie liczby osób korzystających z kształcenia dorosłych”, o numerze 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035384, który został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus + Unii Europejskiej.

Podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej (chyba że niniejsza polityka prywatności stanowi inaczej) jest konsorcjum projektu, w składzie:

 • Wnioskodawca/Koordynator – LP: Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR), Niemcy
 • Partner – P1: Associazione N.E.T. – Networking Education and Training, Włochy
 • Partner – P2: 36,6 Centrum Kompetencji, Polska
 • Partner – P3: Solution – Solidarité & Inclusion, Francja
 • Partner – P4: PCX Computers & Information Systems LTD, Cypr
 • Partner – P5: Asociación ACE. Aprende, Coopera, Empende, Hiszpania

Jako koordynator tego konsorcjum, Pro Arbeit ponosi odpowiedzialność za niniejszą stronę internetową i związane z nią przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także innych przepisów o ochronie danych.

W przypadku, gdy niniejsza strona internetowa odnosi się do treści zewnętrznych lub zawiera linki (łącza) do nich prowadzące, należy zauważyć, że konsorcjum Green Angels i Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR) nie mają wpływu na te treści i nie przyjmują ich jako własnych.

Jeśli powiązane strony zewnętrznych dostawców zawierają treści nielegalne lub obraźliwe, Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR) wyraźnie dystansuje się od tych treści.

Gromadzone informacje i sposób ich wykorzystywania

Serwer, którego używamy do przechowywania danych, znajduje się w Europie, we Frankfurcie nad Menem – Hesja, Niemcy, nazwa rejestratora: P.D.R. Solutions LLC.

Możemy zbierać dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową, wypełniają formularz, odpowiadają na ankietę oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy na naszej stronie internetowej. Informacje te zazwyczaj obejmują imię i nazwisko lub adres e-mail.

Nie zarabiamy na reklamach i nie gromadzimy danych w celu wyświetlania treści reklamowych użytkownikom. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu udostępniania i ulepszania naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

Stosujemy odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej stronie internetowej.

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Możemy udostępniać ogólne, zagregowane informacje demograficzne, niepowiązane z żadnymi danymi osobowymi dotyczącymi odwiedzających i użytkowników, naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach określonych powyżej.

Dane odwiedzin strony lub logowania

Gromadzimy informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła za każdym razem, gdy odwiedza on naszą witrynę. Te dane odwiedzin mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego („IP”) komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane podstrony naszej witryny, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki. Dane te nie są łączone z innymi danymi osobowymi, które użytkownik aktywnie wprowadza podczas korzystania ze strony internetowej. Adresy IP są natychmiast anonimizowane na najwcześniejszym możliwym etapie ich gromadzenia.

Jeśli użytkownik zażąda zresetowania hasła, jego adres IP zostanie uwzględniony w wiadomości e-mail z prośbą o zresetowanie hasła.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika

Jeśli zostawisz komentarz, zarówno sam komentarz jak i jego metadane są przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie kolejne komentarze, zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (za wyjątkiem zmiany swojej nazwy użytkownika, która pozostaje niezmienna). Administratorzy witryny również mogą przeglądać i edytować te informacje.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które przechowujemy na twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Użytkownik może również zażądać usunięcia wszelkich przechowywanych przez nas jego danych osobowych. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać do celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być przez nas powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Pliki cookie używane w witrynie obejmują pliki cookie niezbędne do dostępu i nawigacji, pliki cookie zapamiętujące wybory użytkownika (funkcjonalne pliki cookie) oraz pliki cookie śledzące użytkowanie. Użytkownik może „Zaakceptować” lub „Odrzucić” pliki cookie śledzące użytkowanie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. W takim przypadku należy pamiętać, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.

Jeśli użytkownik zostawi komentarz na naszej stronie, może wyrazić zgodę na zapisanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Pliki te są przeznaczone dla wygody użytkownika, dzięki czemu nie musi on ponownie wpisywać swoich danych, gdy zostawia kolejny komentarz. Te pliki cookie będą przechowywane przez rok.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Podczas logowania ustawimy również kilka plików cookie, aby zapisać dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania są przechowywane przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranu przez rok. W przypadku wybrania opcji „Zapamiętaj mnie” dane logowania będą przechowywane przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się z konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu ułatwienia analizy korzystania z witryny przez tego użytkownika. Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin naszej witryny, w tym adres IP, są przesyłane do lokalizacji Google i tam przechowywane. Korzystając z Google Analytics, nasza witryna używa rozszerzenia „anonymizeIp”. W ten sposób Google skraca i tym samym anonimizuje adres IP użytkownika przed jego przesłaniem. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z naszej witryny przez użytkownika, tworzenia dla nas raportów dotyczących aktywności w Internecie oraz świadczenia innych usług związanych z naszą witryną. Oznacza to, że nasza strona internetowa może udostępniać niektóre z zebranych danych usługom zlokalizowanym poza Unią Europejską, w szczególności Google, Facebook i Microsoft (LinkedIn) za pośrednictwem wtyczek społecznościowych i usługi Google Analytics. Przekazywanie danych jest autoryzowane i ściśle regulowane przez art. 45 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679, dla którego nie jest wymagana żadna dodatkowa zgoda. Dane nigdy nie będą przekazywane do krajów trzecich, które nie spełniają warunków określonych w art. 45 lit. e) rozporządzenia UE.

Użytkownik może zdecydować, czy „Akceptuje”, czy „Odrzuca” korzystanie z Google Analytics na swoim komputerze podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej.

Polityka Prywatności Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używana jest funkcja „Google reCAPTCHA” (zwana dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej „Google”).

Używamy reCAPTCHA na naszej stronie internetowej, aby zapobiec różnego rodzaju próbom nadużycia przetwarzania danych (np. phishing). reCAPTCHA analizuje różne informacje o odwiedzających (np. adres IP, ruchy myszy użytkownika, długość pobytu na stronie internetowej). Korzystając z reCAPTCHA, informacje są wysyłane do Google, które są następnie wykorzystywane do oceny, czy odwiedzający jest prawdziwą osobą, czy botem (spamem).

Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych. Właściciel strony internetowej ma rzeczywisty interes w zabezpieczeniu swojej oferty internetowej przed spamem, inwazyjnym automatycznym nadzorem i innymi zagrożeniami.

Partnerzy konsorcjum

W sekcji „Poznaj partnerów projektu” znajdziesz informacje o partnerach współpracujących przy projekcie Green Angels. Klikając odpowiednie przyciski/linki, zostaniesz przekierowany do odpowiednich stron internetowych partnerów. Użytkownik opuszcza naszą stronę internetową i naszą techniczną strefę odpowiedzialności. Dane przetwarzane podczas odwiedzania tych stron internetowych można uzyskać z ich polityk prywatności.

Media społecznościowe

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można uzyskać dostęp do sieci społecznościowych, klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej. Bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami nie jest nawiązywany, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie jednego z tych przycisków. Automatyczny transfer danych użytkownika do operatorów tych platform nie ma miejsca.

Facebook: Facebook jest obsługiwany przez „Facebook Inc.”, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Fanpage projektu Green Angels na Facebooku jest dostępny na stronie głównej naszej witryny za pośrednictwem przycisku. Kliknięcie przycisku powoduje opuszczenie naszej strony internetowej i wywołanie treści na serwerach Facebooka. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych wprowadzonych na Facebooku. Nie można zagwarantować, że Facebook wykorzysta dane użytkownika i/lub przekaże je osobom trzecim. Prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect&locale=pl_PL. Facebook jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, które gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/ps/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Nie przechowujemy danych osobowych naszych „znajomych” na Facebooku. Nie wykorzystujemy żadnych danych użytkownika (w tym komentarzy, filmów ani zdjęć) do innych celów i nie udostępniamy ich stronom trzecim.  Jeśli użytkownik jest użytkownikiem Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej witryny. Inne ustawienia i akcje dotyczące wykorzystywania danych do celów promocyjnych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://accountscenter.facebook.com/?entry_point=app_settings lub przez amerykańsko-amerykańską stronę internetową http://www.aboutads.info/choices/ lub przez europejską stronę internetową http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy i są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Instagram: Klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej, użytkownik może uzyskać dostęp do naszego profilu na Instagramie, oferowanym przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Następnie, użytkownik opuszcza naszą witrynę i zostaje przekierowany do witryny Instagram. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Umożliwi to Instagramowi powiązanie wizyty na naszych stronach z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że nie otrzymaliśmy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter: Kliknięcie odpowiedniego przycisku spowoduje przekierowanie na platformę usługową Twitter oferowaną przez Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W ten sposób użytkownik opuszcza naszą witrynę. Jeśli użytkownicy są użytkownikami platformy Twitter, Twitter może przypisać wywołanie treści i funkcji do profili użytkowników. Twitter jest certyfikowany w ramach porozumienia Privacy Shield, które zapewnia gwarancję zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).  Polityka prywatności: https://twitter.com/pl/privacy,

Rezygnacja (klauzula opt-out): https://twitter.com/settings/account/personalization.

YouTube: Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczki obsługiwanej przez Google pod adresem YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Za pośrednictwem wtyczki wyświetlana jest tylko miniatura filmu z YouTube. Dopiero gdy użytkownik kliknie przycisk odtwarzania, załadowany zostanie sam film. Wtyczka informuje serwery YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik, nawet jeśli nie ma on konta w serwisie YouTube. Nie mamy kontroli nad charakterem i zakresem danych przechowywanych w serwisie YouTube. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, będzie mógł przypisać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube przed odwiedzeniem naszej witryny. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania informacji przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie www.youtube.com. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji online naszego projektu. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu przepisów RODO art. 6 ust. 1 lit. f.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 lutego 2022 r. i pozostanie w mocy, z wyjątkiem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości, które wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie, a użytkownik powinien okresowo sprawdzać niniejszą politykę prywatności. Gdy dokonamy jakichkolwiek zmian w polityce prywatności, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej naszej witryny. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z tym, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Twoje prawa

Każdy Użytkownik naszej strony ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych (jeżeli ma zastosowanie),
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Więcej informacji w tym zakresie uzyskasz wysyłając wiadomość e-mail na adres: project@green-angels.eu.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie lub kontaktów z tą stroną, prosimy o kontakt:

Koordynator konsorcjum projektu Green Angels

Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR)
Kommunales Jobcenter
European Project Management
Im Gefierth 11a
63303 Dreieich
Niemcy
E-mail:
epm@proarbeit-kreis-of.de, project@green-angels.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR)
Kommunales Jobcenter
Datenschutz
Im Gefierth 11a
63303 Dreieich
Niemcy
E-mail:
datenschutz@proarbeit-kreis-of.de

Wsparcie techniczne

PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD
Adamantiou Korai 7
Theodoulou House
6010 Larnaka
Cypr
E-mail:
info@pcxmanagement.eu

Skip to content