ANIOŁY ZIELONEGO BIZNESU
ścieżka szkoleniowa dla zrównoważonej przedsiębiorczości

Witaj!

To jest ścieżka szkoleniowa dla Aniołów Zielonego Biznesu. Ale co rozumiemy przez Anioły Zielonego Biznesu? Anioł Zielonego Biznesu to osoba, która troszczy się o innych, ale także o środowisko naturalne. To ktoś, kto tworzy własną firmę, świadczącą usługi osobiste dla domu z wyraźnym zaangażowaniem w ochronę środowiska.

W Europie rośnie liczba gospodarstw domowych potrzebujących usług i wsparcia w czynnościach domowych, takich jak opieka nad ludźmi i zwierzętami, sprzątanie, dbanie o ogród itp. Możliwości znalezienia zatrudnienia w tym sektorze stale rosną i stanowią podstawę do zakładania własnej działalności gospodarczej i tworzenia małych firm. Ponadto, jeśli usługi te są świadczone z poszanowaniem środowiska naturalnego, stanowi to duży atut dla takiej firmy, zwłaszcza w społeczeństwie, które zwraca coraz większą uwagę na ekologię i ochronę środowiska. Taka proekologiczna postawa zawodowa wykracza poza samą działalność firmy i z pewnością przełoży się na funkcjonowanie danej osoby w innych obszarach życia.

Ścieżka szkoleniowa dla Aniołów Zielonego Biznesu składa się z 5 niezależnych modułów. Możesz ukończyć cały kurs lub skupić się tylko na tych treściach, które najbardziej cię interesują.

Jak określić, które moduły najbardziej mnie interesują?

Bardzo łatwo! Przed każdym modułem znajdziesz prosty kwestionariusz z kilkoma pytaniami. Jest to elektroniczne narzędzie do samooceny. Odpowiedz szczerze na wszystkie pytania i sprawdź swój wynik. Jeśli twój wynik jest niski, zalecamy zapoznanie się z całą zawartością modułu i wykonanie wszystkich proponowanych zadań. Jeśli wynik jest wysoki, możesz zrobić szybki przegląd i skupić się na innych modułach.

Bez względu na wynik samooceny zalecamy przejście przez wszystkie moduły w celu pełnego zapoznania się ze ścieżką szkoleniową Aniołów Zielonego Biznesu.

| Moduł 1 |
Dbanie O Dom

Moduł Dbanie O Dom koncentruje się na gospodarstwie domowym i pielęgnacji ciała. Dostarcza cennych informacji na temat korzystania z ekologicznych produktów, zmniejszania ilości odpadów i przyjmowania proekologicznych nawyków w domu. Moduł obejmuje również porady typu Zrób To Sam, ekologiczne sprzątanie i naturalne alternatywy dla produktów obciążonych chemikaliami.

| Moduł 2 |
Opieka Nad Ludźmi i Zwierzętami

Celem modułu Opieka Nad Ludźmi i Zwierzętami jest edukowanie osób, jak dbać o siebie, swoich bliskich i zwierzęta, korzystając z produktów i praktyk przyjaznych dla środowiska. Moduł ten obejmuje szeroki zakres tematów, w tym między innymi pielęgnację osobistą, ekologiczne produkty dla niemowląt i opiekę nad zwierzętami domowymi.

| Moduł 3 |
Dbanie O Ogród

Moduł Dbanie O Ogród ma na celu przekazanie wskazówek dotyczących tworzenia i utrzymywania zielonych i ekologicznych przestrzeni zewnętrznych. Moduł ten oferuje między innymi praktyczne porady dotyczące projektowania ogrodów, oszczędzania wody i doboru roślin.

| Moduł 4 |
Zakładanie Działalności Gospodarczej

Moduł Zakładanie Działalności Gospodarczej ma na celu pomoc osobom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej przyjaznej dla środowiska. Obejmuje on różne aspekty przedsiębiorczości, od pomysłu na biznes po jego wdrożenie, rejestrację firmy, marketing i finansowanie. Moduł ten dostarcza również cennych informacji na temat tego, jak sprawić, by ekologiczny biznes przynosił zyski, jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko.

| Moduł 5 |
Eko Obywatel

Moduł Eko Obywatel funkcjonuje jako punkt wyjścia do wszystkich modułów szkoleniowych w ramach naszego kursu. Koncentruje się on na zasadach zrównoważonego rozwoju i ekologii, ochronie przyrody i aktualnych zagrożeniach dla środowiska naturalnego na świecie. Prezentuje zarówno teoretyczne podstawy bycia ekoobywatelem jak i mnóstwo praktycznych linków i porad, jak wdrażać te zasady w życie np. jak mierzyć swój ślad węglowy, wodny lub ekologiczny.
Skip to content