Green Angels NEWSLETTER (Maj 2022)

Green Angles NEWSLETTER (Maj 2022)

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jest kontynuacją europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową położono duży nacisk na włączenie społeczne, zieloną i cyfrową transformację oraz promowanie udziału młodych ludzi w życiu demokratycznym.

Skip to content