Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu Green Angels

2. Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu Green Angels

W dniach 3-4 listopada 2022 roku partnerzy projektu GREEN ANGELS uczestniczyli w 2. Międzynarodowym Spotkaniu Projektu w Paryżu (Francja), którego gospodarzem była francuska instytucja Solution: Solidarité & Inclusion.

Podczas spotkania partnerzy omówili działania projektowe oraz postępy w tworzeniu produktów końcowych. Jesteśmy na etapie realizacji, na którym powstał już pierwszy produkt, a drugi jest w trakcie realizacji. Partnerstwo omówiło stan jego aktualnej realizacji, wprowadziło korekty w celu optymalizacji rezultatów oraz dokonało oceny postępów projektu. Oceniono realizację planu promocji i upowszechniania a także omówiono dalsze działania.

Następny krok? Konsorcjum sfinalizuje ścieżkę szkoleniową wraz ze wstępnymi i okresowymi narzędziami samooceny, a hub webowy „GREEN ANGELS FOR YOU” będzie dostępny online.

Dziękujemy koordynatorowi projektu Pro Arbeit – Kreis Offenbach (Niemcy), gospodarzowi spotkania Solution: Solidarité & Inclusion (Francja), a także pozostałym partnerom Associazione N.E.T. – Networking Education and Training (Włochy), 36,6 Competence Centre (Polska), PCX Computers & Information Systems LTD (Cypr)  oraz Asociación ACE. Aprende, Coopera, Emprende (Hiszpania) za to produktywne i efektywne spotkanie.

Skip to content