Międzynarodowe Spotkanie Partnerów Projektu GREEN ANGELS w Dreieich (Niemcy)

W dniach 21-22 marca 2022 roku partnerzy projektu GREEN ANGELS zebrali się po raz pierwszy podczas spotkania inauguracyjnego w miejscowości Dreieich w Niemczech. Była to doskonała okazja do osobistego poznania się osób zaangażowanych w realizację projektu, wymiany doświadczeń i ustalenia wspólnej wizji dalszej współpracy. Celem szczegółowym spotkania było omówienie poszczególnych kwestii związanych z zarządzaniem projektem, ewaluacją wewnętrzną oraz harmonogramem działań związanych z realizacją rezultatów intelektualnych projektu.

Pierwszego dnia partnerzy skupili się na kwestiach związanych z zarządzaniem projektem tj. omówili działania monitorujące i ewaluację, plan upowszechniania rezultatów projektu i promocji, a także kwestie zarządzania finansami. To był długi dzień, a partnerzy ciężko pracowali, aby uzgodnić wspólne stanowisko na tak różne tematy.

Drugi dzień poświęcony był określeniu szczegółowych wymagań dotyczących ścieżki szkoleniowej. Wszyscy zebrani pracowali w podgrupach, w formie burzy mózgów, moderowanej przez pracowników niemieckiego partnera Pro Arbeit. Punktem wyjścia do ww. burzy mózgów były wyniki sesji roboczej online, poprzedzającej spotkanie w Dreieich, podczas której partnerzy pracowali twórczo nad wstępnymi założeniami dotyczącymi rozwoju, organizacji i treściami ścieżki szkoleniowej. Wyniki tej kreatywnej pracy zostały zwizualizowane na tablicach wokół sali konferencyjnej i posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania wstępnego zarysu modułów i treści szkoleniowych, które zostaną udostępnione online, za darmo, na stronie internetowej projektu. Była to bardzo produktywna sesja, która bardzo podobała się partnerom.

Podczas drugiego dnia spotkania omówiono również wstępną strukturę logiczną i specyfikację techniczną interaktywnego portalu internetowego, umożliwiającego kojarzenie przedsiębiorców-migrantów z osobami poszukującymi ich usług.

Konkludując, spotkanie w Dreieich zostało zakończone uzgodnieniami dotyczącymi terminów i tematyki kolejnych spotkań online, a także następnego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Paryżu. Spotkanie było owocne i osiągnęło swoje cele. Partnerzy mogli wymienić się pomysłami i opiniami oraz uzgodnić swoje poglądy na temat zarządzania i wdrażania wyników pracy intelektualnej, w szczególności ścieżki szkoleniowej i interaktywnego portalu internetowego. Partnerzy mogli również nawiązać kontakty i zbudować konstruktywne relacje robocze. Ogólnie rzecz biorąc, było to udane spotkanie, w którym partnerzy bardzo chętnie uczestniczyli. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie w Paryżu i na dalszą, wysoce profesjonalną, współpracę w ramach projektu GREEN ANGELS.

Skip to content