Ποιος θέλει να γίνει Πράσινος Πρεσβευτής?

Green Ambassador είναι ένα άτομο που ασχολείται με περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, και που ενδυναμώνει ενεργά τους άλλους να συμμετάσχουν.