0%

OCENA WIEDZY

Dbanie O Ogród

1 / 9

1. Bioróżnorodność nie jest tak naprawdę powiązana z ekologicznym dbaniem o ogród i zrównoważonym kształtowaniem krajobrazu.

2 / 9

2. Zielone _______ to pionowe konstrukcje, w których można umieścić różne rodzaje _______. System _______ jest zwykle ukryty w ich wnętrzu, aby zapewnić stały dopływ _______. Zielone ściany, wraz z zielonymi dachami, dostarczają _______, pomagają oczyścić powietrze z _______ i zachwycają widokiem w wielu dużych _______.

Please write the words with a comma between (,), no space.

3 / 9

3. Ekologiczne pestycydy to takie, które zawierają niewielką ilość chemikaliów.

4 / 9

4. Permakultura to innymi słowy:

5 / 9

5. Bioróżnorodność obejmuje:

6 / 9

6. Nasze istnienie na planecie zależy od bioróżnorodności.

7 / 9

7. Wybierz najlepszą strategię podlewania (więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna):

8 / 9

8. Zrównoważone dbanie o ogród oznacza również:

9 / 9

9. Rośliny towarzyszące to takie, które:

Your score is

The average score is 55%

0%

| Quiz Moduł 1 |
DBANIE O DOM

| Quiz Moduł 2 |
OPIEKA NAD LUDŹMI I ZWIERZĘTAMI

| Quiz Moduł 4 |
ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

| Quiz Moduł 5 |
EKO OBYWATEL

Skip to content