OCENA WIEDZY

Eko Obywatel

1 / 10

1. „Ekologiczni obywatele to osoby skłonne do aktywnego poświęcania się na rzecz środowiska i ograniczania ubóstwa”. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe?

2 / 10

2. ”Wybierz poprawną liczbę z poniższych odpowiedzi, aby uzupełnić stwierdzenie:
„Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że ponad ___________ wolontariuszy na całym świecie odpowiada 109 milionom pełnoetatowych pracowników".

3 / 10

3. Czy NIELEGALNE POŁOWY i PRZYŁÓW są uważane za dwa z obszernej listy głównych zagrożeń dla środowiska? Wybierz Tak lub Nie.

4 / 10

4. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ekologicznego i zrównoważonego stylu życia nie jest prawdziwe.

5 / 10

5. W którym roku ustanowiono podstawy zielonej transformacji w Porozumieniu Paryskim? Wybierz poprawną odpowiedź.

6 / 10

6. Mikrokredyt, mający ogromny potencjał jako narzędzie łagodzenia ubóstwa, jest przykładem innowacji społecznej. Został on wynaleziony w 1983 roku w jednym z krajów azjatyckich. Czy możesz podać nazwę tego kraju?

7 / 10

7. Uzupełnij puste miejsca słowami lub wyrażeniami z poniższej listy:

________ Ambasador (1) to ________ (2), która zajmuje się kwestiami ________ (3), które negatywnie wpływają na zdrowie i ________ ludzi (4), a także aktywnie zachęca innych do zaangażowania się. Zieloni Ambasadorzy służą jako ________ (5) i angażują się w ________ (6) innych do zwiększenia ________ energetycznej (7), przyjęcia przyjaznego dla środowiska stylu życia i korzystania z energii odnawialnej.

 

8 / 10

8. Które z poniższych nie jest rodzajem wolontariatu. Wybierz jedną odpowiedź.

9 / 10

9. Jak nazywa się osoba, która wymysliła koncepcję ekologicznego obywatelstwa? Wybierz poprawną odpowiedź.

10 / 10

10. Co oznacza środowiskowe 3R? Wybierz poprawną odpowiedź.

Twój wynik to

Średni wynik to 60%

0%

| Quiz Moduł 1 |
DBANIE O DOM

| Quiz Moduł 2 |
OPIEKA NAD LUDŹMI I ZWIERZĘTAMI

| Quiz Moduł 3 |
DBANIE O OGRÓD

| Quiz Moduł 4 |
ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Skip to content