ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ GREEN ANGELS

Δημιουργία τρόπων αναβάθμισης δεξιοτήτων,
βελτίωση της προσβασιμότητας και
αύξηση της απορρόφησης
της εκπαίδευσης ενηλίκων

| GREEN ANGELS

Η κρίση...

…της Εργασιακής Απασχόλησης στην Ευρώπη έχει τονίσει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων στην επίτευξη των στόχων Ευρώπη 2020, επιτρέποντας στους ενήλικες να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχει ένα μέσο αναβάθμισης των δεξιοτήτων όσων πλήττονται από την ανεργία, αναδιάρθρωση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας, καθώς και σημαντική συμβολή στην κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την προσωπική ανάπτυξη και την ένταξη.

Μερικές φορές, η ζωή θα σε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα τούβλο.
ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ

Steve Jobs

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1: Εκπαιδευτική διαδρομή για βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Παραγωγή μιας βιώσιμης διαδρομής στοχευμένης ενότητας για την έναρξη μιας δραστηριότητας ή επιχείρησης αυτοαπασχόλησης για δυναμικούς νέους επιχειρηματίες με πολλές δεξιότητες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2: Ανάπτυξη διαδραστικής διαδικτυακής πύλης

Γνώσεις για την επιχειρηματικότητα, επίγνωση των δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων της κοινωνικής, κοινοτικής και πράσινης επιχειρηματικότητας.

| ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Μετανάστες
Εθνικές μειονότητες

0 %
ηλικίας 25-54 ετών, μετανάστες που δεν έχουν γεννηθεί στην ΕΕ κι έχουν κατώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
0 %
ποσοστό ανεργίας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (2020)
| ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Pro Arbeit organized a successful multiplier national event in Darmstadt as part of the Hessischer Grunderpreis 2023. This annual gathering attracts entrepreneurs and corporations, providing a platform to celebrate innovative ideas and projects. Pro Arbeit's initiative not only showcased the achievements of our broader program but also brought the Green Angels Project to the forefront of discussions, making a significant impact on the sustainability dialogue.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μια εκδήλωση κατάρτισης εκπαιδευτών, γνωστή ως δραστηριότητα μάθησης, και μια δραστηριοτητα κατάρτισης (LTTA), έλαβε χώρα στη γοητευτική πόλη της Λάρνακας, Κύπρο, μεταξύ 7 και 9 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο του έργου Green Angels.

Green Ambassador είναι ένα άτομο που ασχολείται με περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, και που ενδυναμώνει ενεργά τους άλλους να συμμετάσχουν.

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι στις 11-12 Μαΐου 2023, στην ηλιόλουστη πολωνική πόλη Λοτζ, διοργανώθηκε μια διήμερη διακρατική συνάντηση του έργου Green Angels

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο