WITAJ W GRONIE ZIELONYCH ANIOŁÓW!

Tworzenie ścieżek podnoszenia
kwalifikacji, poprawa
dostępności i zwiększenie liczby
osób korzystających
z kształcenia dorosłych

| GREEN ANGELS

Kryzys...

…zatrudnienia w Europie zwrócił uwagę decydentów na istotną rolę, jaką uczenie się osób dorosłych może odegrać w realizacji celów strategii „Europa 2020″, umożliwiając im zdobycie umiejętności adaptacji do zmian zarówno na rynku pracy jak i w relacjach społecznych. Uczenie się osób dorosłych jest sposobem na podniesienie lub zmianę kwalifikacji osób dotkniętych bezrobociem, dostosowanie kariery zawodowej, a także wnosi istotny wkład we włączenie społeczne, aktywność obywatelską, rozwój osobisty i integrację.

Czasami życie uderzy cię cegłą w głowę. NIE TRAĆ WIARY!

Steve Jobs

  REZULTAT 1: Ścieżka edukacyjna dla zrównoważonej przedsiębiorczości

  Stworzenie dedykowanego modułu szkoleniowego w ramach zrównoważonej ścieżki edukacyjnej, prowadzącej do założenia własnej działalności gospodarczej przez dynamicznych, nowych i ekologicznych przedsiębiorców o wielu umiejętnościach.

  REZULTAT 2: Stworzenie interaktywnego portalu internetowego

  Wiedza na temat przedsiębiorczości, świadomość możliwości i potencjału przedsiębiorczości społecznej, wspólnotowej i ekologicznej.

  | GRUPA DOCELOWA

  Migranci
  BmE

  0 %
  w wieku 25-54 lat, migranci spoza UE mają niższy średni poziom wykształcenia
  0 %
  stopa bezrobocia w populacji migrantów (2020)
  | NASZ BLOG

  Skontaktuj się!