WITAJ W GRONIE ZIELONYCH ANIOŁÓW!

Tworzenie ścieżek podnoszenia
kwalifikacji, poprawa
dostępności i zwiększenie liczby
osób korzystających
z kształcenia dorosłych

| GREEN ANGELS

Kryzys...

…zatrudnienia w Europie zwrócił uwagę decydentów na istotną rolę, jaką uczenie się osób dorosłych może odegrać w realizacji celów strategii „Europa 2020″, umożliwiając im zdobycie umiejętności adaptacji do zmian zarówno na rynku pracy jak i w relacjach społecznych. Uczenie się osób dorosłych jest sposobem na podniesienie lub zmianę kwalifikacji osób dotkniętych bezrobociem, dostosowanie kariery zawodowej, a także wnosi istotny wkład we włączenie społeczne, aktywność obywatelską, rozwój osobisty i integrację.

Czasami życie uderzy cię cegłą w głowę. NIE TRAĆ WIARY!

Steve Jobs

REZULTAT 1: Ścieżka edukacyjna dla zrównoważonej przedsiębiorczości

Stworzenie dedykowanego modułu szkoleniowego w ramach zrównoważonej ścieżki edukacyjnej, prowadzącej do założenia własnej działalności gospodarczej przez dynamicznych, nowych i ekologicznych przedsiębiorców o wielu umiejętnościach.

REZULTAT 2: Stworzenie interaktywnego portalu internetowego

Wiedza na temat przedsiębiorczości, świadomość możliwości i potencjału przedsiębiorczości społecznej, wspólnotowej i ekologicznej.

| GRUPA DOCELOWA

Migranci
BmE

0 %
w wieku 25-54 lat, migranci spoza UE mają niższy średni poziom wykształcenia
0 %
stopa bezrobocia w populacji migrantów (2020)
| NASZ BLOG

Pro Arbeit zorganizował w niemieckim Darmstadt bardzo udane ogólnokrajowe spotkanie promocyjne projektu Green Angels, w ramach kongresu Hessischer Grunderpreis 2023. To coroczne spotkanie przyciąga przedsiębiorców i korporacje, zapewniając platformę do świętowania innowacyjnych pomysłów i projektów.

Chcielibyśmy poinformować, że w dniach 7-9 czerwca 2023 r. w urokliwym mieście Larnaka na Cyprze odbyło się szkolenie trenerów tzw. LTTA, realizowane w ramach projektu Green Angels.

Zielony Ambasador to osoba zajmująca się kwestiami środowiskowymi, które negatywnie wpływają na zdrowie i dobrostan ludzi, i która aktywnie zachęca innych do zaangażowania się w pracę na rzecz ekologii i poprawy klimatu.

Chcielibyśmy poinformować, że w dniach 11-12 maja 2023 r. w słonecznym polskim mieście Łódź zorganizowano dwudniowe międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Green Angels.

Skontaktuj się!

Skip to content