ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Οικο-κοινωνία: Κουιζ

1 / 10

1. Ποιες είναι οι 3 βασικές έννοιες; 

2 / 10

2. Ποιο είναι το όνομα του θεμελιωτή της έννοιας της οικο-κοινωνίας; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

3 / 10

3. "Οι οικολογικοί πολίτες είναι άτομα πρόθυμα να κάνουν θυσίες προς όφελος του περιβάλλοντος και της μείωσης της φτώχειας". Είναι η δήλωση αυτή Σωστη ή Λάθος;

4 / 10

4. Οι μικροπιστώσεις, που έχουν τεράστιες δυνατότητες ως εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας, αποτελούν παράδειγμα κοινωνικής καινοτομίας. Εφευρέθηκαν το 1983 σε μια από τις χώρες της Ασιας. Σε ποια χώρα;

5 / 10

5. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις ή φράσεις από τον παρακάτω κατάλογο:

"Ένας __________(1) Πρεσβευτής είναι ένα ______________(2) που ασχολείται με ____________(3) θέματα που επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και ___________(4) και που ενδυναμώνει ενεργά τους άλλους να συμμετάσχουν. Οι Πράσινοι Πρεσβευτές χρησιμεύουν ως ______________(5) και δεσμεύονται να ___________(6) άλλους να γίνουν πιο ενεργειακά _____________(7), να υιοθετήσουν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής και να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας."

παρακινήσουν / ευημερία / αποδοτικοί / περιβαλλοντικά / πράσινος / άτομο / ηγέτες

Γράψτε τις λέξεις με κόμμα μεταξύ τους (,), χωρίς κενό.

6 / 10

6. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι περισσότεροι από ____________ εθελοντές σε όλο τον κόσμο ισοδυναμούν με 109 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης".

7 / 10

7. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την πράσινη και βιώσιμη διαβίωση ΔΕΝ είναι ΣΩΣΤΗ.

8 / 10

8. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι είδος εθελοντισμού.

9 / 10

9. Ποιο έτος τέθηκαν τα θεμέλια της πράσινης μετάβασης στη συμφωνία του Παρισιού; 

10 / 10

10. Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΛΙΕΙΑ και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θεωρούνται δύο από τις μεγάλες περιβαλλοντικές απειλές.

Your score is

The average score is 0%

0%

|Κουιζ Ενότητας 1 |
Φροντίδα σπιτιού

|Κουιζ Ενότητας 2 |
Φροντίδα ανθρώπων & κατοικίδιων ζώων

| Κουιζ Ενότητας 3 |
Αρχιτεκτονική Τοπίου

|Κουιζ Ενότητας 4 |
Αυτοαπασχόληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο