ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Αυτοαπασχόληση: Κουιζ

1 / 10

1. Η έρευνα αγοράς είναι ένα από τα τμήματα:

2 / 10

2. Ένας από τους λόγους για την αυτοαπασχόληση στην επιχείρησή σας μπορεί να είναι:

3 / 10

3. Η αυτοαπασχόληση...

4 / 10

4. Ποιο είδος χρηματοδοτικού πόρου είναι το crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος);

5 / 10

5. Τι  είδος χρηματοδοτικών πόρων είναι οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες ενισχύσεις;

6 / 10

6. Η ιστοσελίδα της εταιρείας σας δεν πρέπει να περιλαμβάνει:

7 / 10

7. Εάν η εταιρεία σας έχει επίγνωση της κοινωνικής ευθύνης, το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις σχετικά με:

8 / 10

8. Όταν έχετε τη δική σας επιχείρηση, ευελιξία σημαίνει:

9 / 10

9. Αν θέλετε να διαφημίσετε την εταιρεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο στόχος σας είναι οι νέοι, ποιο θα ήταν το καταλληλότερο δίκτυο;

10 / 10

10. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί "οριζόντια δεξιότητα" για επιχειρηματίες;

Your score is

The average score is 0%

0%

|Κουιζ Ενότητας 1 |
Φροντίδα σπιτιού

|Κουιζ Ενότητας 2 |
Φροντίδα ανθρώπων & κατοικίδιων ζώων

| Κουιζ Ενότητας 3 |
Αρχιτεκτονική Τοπίου

| Κουιζ Ενότητας 5 |
Οικο-κοινωνία

Μετάβαση στο περιεχόμενο