ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ GREEN ANGELS

Δημιουργία δρόμων αναβάθμισης δεξιοτήτων,
βελτίωση της προσβασιμότητας
και αύξηση της αφομοίωσης
της εκπαίδευσης ενηλίκων

| GREEN ANGELS

Η κρίση...

…της Εργασιακής Απασχόλησης στην Ευρώπη έχει τονίσει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων στην επίτευξη των στόχων Ευρώπη 2020, επιτρέποντας στους ενήλικες να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία. Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχει ένα μέσο αναβάθμισης των δεξιοτήτων όσων πλήττονται από την ανεργία, αναδιάρθρωση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας, καθώς και σημαντική συμβολή στην κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, την προσωπική ανάπτυξη και την ένταξη.

Μερικές φορές, η ζωή θα σε χτυπήσει στο κεφάλι με ένα τούβλο.
ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ

Steve Jobs

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1: Εκπαιδευτική διαδρομή για βιώσιμη επιχειρηματικότητα

  Παραγωγή μιας βιώσιμης διαδρομής στοχευμένης ενότητας για την έναρξη μιας δραστηριότητας ή επιχείρησης αυτοαπασχόλησης για δυναμικούς νέους επιχειρηματίες με πολλές δεξιότητες.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2: Ανάπτυξη διαδραστικής διαδικτυακής πύλης

  Γνώσεις για την επιχειρηματικότητα, επίγνωση των δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων της κοινωνικής, κοινοτικής και πράσινης επιχειρηματικότητας.

  | ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

  Μετανάστες
  Εθνικές μειονότητες

  0 %
  ηλικίας 25-54 ετών, μετανάστες που δεν έχουν γεννηθεί στην ΕΕ κι έχουν κατώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  0 %
  ποσοστό ανεργίας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (2020)
  | ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  Επικοινωνήστε μαζί μας