Γνωρίστε τους εταίρους μας

ProArbeit_Vektorgrafik

Συντονιστής

Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR) Γερμανία

Το Pro Arbeit – Kreis Offenbach (AöR) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα και λειτουργεί ως κέντρο εργασίας στην κομητεία Offenbach (Hessia, Γερμανία) από το 2005. Η νομική μας εντολή είναι να υποστηρίζουμε άτομα σε κοινωνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τα κύρια καθήκοντα είναι η παροχή οφέλη για την υποστήριξη του βιοπορισμού των δικαιούχων και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ώστε να μπορούν να ζουν από τους δικούς τους πόρους Η υπηρεσία εργοδότη μας προσφέρει ολιστική, πελατοκεντρική υποστήριξη για εταιρείες στην περιφερειακή αγορά εργασίας – με μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών Για την τοποθέτηση ειδικευμένων αιτούντων Για την επίτευξη των στόχων μας, περίπου 410 εργαζόμενοι με κίνητρα βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών μας.

Η European Project Management (EPM) είναι μια νέα καινοτόμος ομάδα της Pro Arbeit και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση διακρατικών έργων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ολόκληρο τον οργανισμό να συμμετέχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρωταρχικό μας καθήκον – να σχεδιάζουμε έργα που ενσωματώνουν τους ανθρώπους πιο εύκολα, καλύτερα και γρηγορότερα στην αγορά εργασίας – είναι πάντα στο επίκεντρο. Όλα τα έργα ακολουθούν την κατευθυντήρια αρχή: «Όχι για εμάς χωρίς εμάς». Ζούμε την αρχή του συν-σχεδιασμού στη φάση της σύλληψης αλλά και στην υλοποίηση.

nuovo_logo_net

Associazione N.E.T. – Networking Education and Training Ιταλία

Η Associazione N.E.T. είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε το 2001. Χάρη στη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, η Associazione NET υποστηρίζει τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ευημερία των πολιτών, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια, προσφέρουν ολοκληρωμένη συμβουλευτική και τεχνική βοήθεια για ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Ένα πλούσιο δίκτυο διακρατικών εταίρων, που βρίσκεται σε όλη την Ευρώπη, ευνοεί τις διεθνείς συνδέσεις και συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των τοπικών συστημάτων.

Οι στόχοι μας

Τα έργα μας, βασισμένα σε δημιουργικές ιδέες, καινοτομία και συμμετοχή, απευθύνονται σε οποιαδήποτε ομάδα που διατρέχει κίνδυνο κοινωνικού και επαγγελματικού αποκλεισμού, καθώς και σε κρίσιμες και ενοχλητικές καταστάσεις. Τους προσφέρουμε:

  1. Απόκτηση/επικαιροποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
  2. Μια αποτελεσματική κοινωνική και επαγγελματική τοποθέτηση
  3. Υποστήριξη στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης

Η προσφορά μας

Η Associazione N.E.T. παρέχει συγκεκριμένες δεξιότητες στα συστήματα διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τις τεχνικές κοινοτικού σχεδιασμού και τη διοικητική και επιχειρησιακή διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων. Στοχεύουν επίσης να συμβάλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω δραστηριοτήτων και έργων για τα ακόλουθα θέματα:

Οι νέοι στόχοι αφορούν:

  1. Πρωτοποριακή προσφορά εκπαίδευσης
  2. Υποστήριξη απασχόλησης και αυτο-επιχειρηματικότητας
  3. Προστασία περιβάλλοντος
  4. Προώθηση ηθικής και υγιεινής κουζίνας
  5. Ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και οικοδομής
  6. Ίσες ευκαιρίες
36,6CC

36,6 Competence Centre (36,6 Centrum Kompetencji) Πωλονία

Το

36,6 Competence Center (με έδρα το Λοτζ της Πολωνίας) είναι ένα ίδρυμα-ομπρέλα που συγκεντρώνει επαγγελματίες από πολλούς τομείς και δημιουργεί διεπιστημονική Ζώνη Εμπειρογνωμόνων για την τοπική ανάπτυξη μέσω της διεθνούς ανταλλαγής εμπειριών.

Ιδρύθηκε το 2011 από επαγγελματίες με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία σε έργα της ΕΕ από το 1999. Επιπλέον, το 2015, η 36,6 ιδρύθηκε στη Γλασκώβη της Σκωτίας ως αδελφή εταιρεία επεκτείνοντας τις δραστηριότητες στο ΗΒ.

Παρέχουμε μη τυπική εκπαίδευση μαζί με καθοδήγηση και καθοδήγηση υποστήριξη σε πολλές ομάδες-στόχους.


Βασικές δραστηριότητες που εκτελούνται:

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου για μικτή μάθηση
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική, καθοδήγηση (ICC-Διεθνής άδεια κοινότητας προπονητών)
 • Εκπαιδεύσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια
 • Δημοσιεύσεις με τον πολωνικό οργανισμό Erasmus + στο ECVET
 • Έρευνα και ανάλυση
 • Διαχείριση και αξιολόγηση έργου
 • Δικτύωση, διάδοση
 • Εργαστήρια παροχής soft skills & ενδυνάμωσης
 • Μαθήματα γραμματισμού και αριθμητικής για ενήλικες
 • Παροχή προγραμμάτων πρακτικής άσκησης
 • Διεξαγωγή εκστρατειών οικολογικής ευαισθητοποίησης
 • Πίνακας ειδικών για την ECORYS Poland

Solution : Solidarité & Inclusion Γαλλία

Λύση: Το Solidarity & Inclusion είναι μια ΜΚΟ με έδρα το Παρίσι που αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Στόχος του συλλόγου είναι να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη μεταξύ των νεότερων ενηλίκων προτείνοντας διάφορα είδη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την προώθηση της αμοιβαίας αποδοχής, την τόνωση των ανθρώπινων συμφερόντων προσφέροντας οριζόντιες δραστηριότητες, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να ανοίξουν τα μυαλά και την ενίσχυση της δίκαιης δυναμικής μεταξύ των πολιτισμών και γενιές.

Η λύση εστιάζει στους ακόλουθους τομείς:

 • Ενσωμάτωση μειονεκτικών ομάδων στην αγορά εργασίας
 • Η επιχειρηματικότητα ως ευκαιρία για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες
 • Ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία
 • Ενδυνάμωση των γυναικών
 • Ισότητα των φύλων για όλους
 • Ενεργός ιθαγένεια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε τοπικό επίπεδο
 • Οικολογική συνείδηση

Η Solution λειτουργεί σε ένα πολυπολιτισμικό και κοινωνικά περίπλοκο περιβάλλον: στο Παρίσι και τα προάστια του υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες των οποίων οι νεότεροι ενήλικες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς και κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισμό. Τέτοιες ομάδες συχνά αποκλείονται από πρόσθετες προσφορές ακαδημαϊκών, γεγονός που μπορεί να τις βοηθήσει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες που επιτρέπουν την καλύτερη ένταξη στην κοινωνία. Η αποστολή της λύσης είναι να προτείνει σε αυτούς τους ανθρώπους δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης που φέρνουν σε επαφή διαφορετικά κοινά και ενθαρρύνουν, με αυτόν τον τρόπο, διαπολιτισμικό και διαγενειακό διάλογο, ενώ παράλληλα προωθεί την απόκτηση soft και hard skills χρήσιμων για επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς

PCX-logo-transparent

PCX Computers & Information Systems LTD Κύπρος

Η PCX Computers & Information Systems Ltd είναι μια Κυπριακή ΜΜΕ με εξειδίκευση στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων στην εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1998, στην αρχή της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης λόγω της τεχνολογίας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου ιστού.

Ως εταιρεία συμβούλων ΤΠΕ, η PCX έχει την ικανότητα και τη γνώση να προάγει τα οφέλη από την εφαρμογή λύσεων ΤΠΕ και την υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και εκπαίδευσης.

Οι κύριες δραστηριότητές της επικεντρώνονται σε 3 βασικούς τομείς:

 • Συμβουλευτική: Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη ανάπτυξης των ΜΜΕ.
 • Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία κατάρτισης, παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών και περιεχομένου σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης.
 • Εξειδικευμένη ανάπτυξη λογισμικού και σχεδιασμός & ανάπτυξη ιστοσελίδων
ACE-RGB-COLOR

Asociación ACE. Aprende, Coopera, Emprende Ισπανία

Η ACE με έδρα το León (Ισπανία) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012, με στόχο την προώθηση της δια βίου μάθησης.

Συγκεντρώνει την τεχνογνωσία μιας ομάδας 4 επαγγελματιών που έχουν εργαστεί στο παρελθόν στον δημόσιο τομέα. Όλοι τους έχουν εκπαιδεύσει φοιτητές σε διάφορους τομείς: επιχειρηματικότητα, ίσες ευκαιρίες, καινοτομία, βιολογική γεωργία, ηλεκτρονική μάθηση και έργα διεθνούς συνεργασίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο